Challenges van VirtualGoals zijn heel eenvoudig, je wandelt, fiets, hardloopt deze namelijk waar je maar wilt en wanneer het jouw uitkomt!
Upload je resultaten via de webpagina of facebookpagina en een paar weken later valt er een unieke medaille op de mat!

De verzendtijd van de medaille wordt per evenement bepaald. Houdt u rekening met een verzendtijd van drie tot zes weken (na laatste dag van de inschrijving). Indien dit anders is, wordt dat gecommuniceerd

De Virtuele Runs zelf staan niet in het teken van het goede doel (tenzij anders gecommuniceerd). Indien er om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, of indien er op andere wijze wordt gedoneerd aan het goede doel zal, dit worden aangegeven

Foto's en of resultaten die u aan ons terugkoppelt kunnen worden gebruikt op de sociale media kanalen van VirtualGoals. Indien u dit liever niet heeft,laat u ons dit dan even weten door dit aan te geven op het formulier waarmee u de terugkoppeling kunt uploaden!

 


Challenges of VirtualGoals are very simple, you can walk, cycle, run wherever you want and when it suits you! Upload your results via the webpage or facebook page and a unique medal will be delivered a few weeks later! The sending time of the medal is determined per event. Take into account a shipping time of three to six weeks (after the last day of registration). If this is different, this will be communicated

The Virtual Runs themselves are not dedicated to charity (unless otherwise communicated). If a voluntary contribution is requested, or if there is another donation to the charity, this will be indicated Photos and / or results that you provide us with can be used on VirtualGoals' social media channels. If you prefer not to have this, please let us know by indicating this on the form with which you can upload the feedback!