Virtual Runs zijn heel eenvoudig, je loopt deze namelijk waar je maar wilt en wanneer het jouw uitkomt!

Upload je resultaten naar de webpagina of facebookpagina en een paar weken later valt er een unieke medaille op de mat!

De verzendtijd van de medaille wordt per evenement bepaald. Houdt u rekening met een verzendtijd van drie tot zes weken (na laatste dag van de inschrijving). Indien dit anders is, wordt dat gecommuniceerd

De Virtuele Runs  zelf staan niet in het teken van het goede doel. Indien er om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, of indien er op andere wijze wordt gedoneerd aan het goede doel zal dit worden aangegeven

Foto's en of resultaten die u aan ons terugkoppelt kunnen worden gebruikt op de sociale media kanalen van VirtualRunners. Indien u dit liever niet heeft, laat u ons dit dan even weten!

 

Virtual Runs are very simple, because you can run them wherever you want and when it suits you! Upload your results to the web page or facebook page and a few weeks later a unique medal will fall on the mat! The sending time of the medal is determined per event. Please take into account a shipping time of three to six weeks (after the last day of registration). If this is different, it will be communicated

The Virtual Runs themselves are not about charity. If a voluntary contribution is requested, or if there is any other donation to charity, this will be indicated

Photos and or results that you feed back to us can be used on VirtualRunners' social media channels. If you prefer not to have this, please let us know!