Water Benefiet loop

 

In navolging van velen die al bijdroegen aan Giro 777 zal ook VirtualGoals proberen om samen met jullie, samen met onze community, bij te dragen aan de vele hulp die nodig is voor de ondersteuning van hen die getroffen zijn. Ook lopers uit onze community zijn hierdoor getroffen!

Door middel van een heuse water-benefiet-loop zullen we in de maand juli zoveel mogelijk geld inzamelen voor Giro 777. Hierbij willen we extra benadrukken dat we begaan zijn met alle slachtoffers, ook die in de omliggende landen

Het leek ons niet gepast om veel te investeren in een waardevolle herinnering, zodoende kunnen we ook de toezegging doen dat al het inschrijfgeld geheel ten goede zal komen van Giro 777. We zijn achter de schermen wel aan het kijken voor deze mogelijkheid, echter zal dit niet/nooit ten koste gaan van het inschrijfgeld.

Om de inschrijving zo transparant mogelijk te doen laten verlopen is inschrijving op onze website al wel mogelijk maar zullen we deelnemers uiteindelijk verplaatsen naar Inschrijven.nl. De inschrijfmogelijkheid aldaar komt later online

Wat verwachten wij van jullie? Uiteraard willen wij de kracht van de community laten zien door met zoveel mogelijk lopers deel te nemen aan deze benefietloop voor Giro 777. 

Print het startnummer en loop mee voor de slachtoffers van deze ramp van ongekende omvang. Deel de oproep massaal en trommel zoveel mogelijk medestanders op! Maak gebruik van #waterbenefietloop of #VirtualGoals zodat de bekendheid nog meer wordt vergroot!

Met zijn allen voor Giro 777!

 

Water Benefit Walk/Run

 

Following many who already contributed to Giro 777, VirtualGoals will also try to contribute with you, along with our community, to the many help needed to support those who are affected. Runners from our community have also been affected by this!

We will collect as much money as possible for Giro 777 by means of a real water-benefit loop in July. We would like to emphasize that we are committed to all victims, including those in the surrounding countries.

It did not seem appropriate to us to invest much in a valuable memory, so we can also make the commitment that all the registration fee will go entirely to Giro 777. We are looking behind the scenes for this opportunity, but this will not/never at the expense of the registration fee.

In order to make registration as transparent as possible, registration on our website is already possible, but we will eventually move participants to Inschrijven.nl. The registration option there will be online later What do we expect from you?

 

Of course we want to show the power of the community by participating in this benefit run for Giro 777 with as many runners as possible.


Print the bib number
and walk for the victims of this disaster of unprecedented proportions. Share the call en masse and gather as many supporters as possible! Use #waterbenefietloop or #VirtualGoals to increase awareness even more!

All together for Giro 777!

 


Schermafbeelding 2021 07 18 101051
Afbeelding – 183,5 KB 162 downloads

Download hier uw startnummer!